6
Apr

On 13 March 2016 at 10:00 will start another “Sunday with the florist.” This time, the guide will Monika Kudłacz – florist having the power of the international judge art floristic (Florint) and runner-Polish 2012. Since 2009 he co-creates an active studio floristic City Flowers in Krakow. Price: 30 PLN per person. Place: Turza Slaska, ul.Wodzisławska 37a. On this day especially we invite all Krystyna, which prepared a gift and an additional discount. More information and records in Ani by phone 609-020-918.

    Przez wiele lat naszej działalności nawiązaliśmy stałą współpracę z florystami, producentami, ogrodnikami oraz podmiotami gospodarczymi profesjonalnie zajmującymi się handlem kwiatami i dekoracjami.

    Przestrzegamy zasady - STOP DETALOWI.

Discover more from REKPOL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading