Projekty UE

Tutaj znajdziesz aktualne ogłoszenia zapytań ofertowych realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jak dołączyć?

Śląskie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację projektów, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Poniżej zapoznaj się z zapytaniami ofertowymi, które zawierają szczegółowe informacje do każdego projektu. Pod opisem każdego projektu należy pobrać pliki w formacie PDF oraz DOC, które zawierają szczegółowe informacje dla zainteresowanych. Zapraszamy do zapoznania się oraz składania ofert.

Kontakt z nami

Kontakt w sprawie projektów UE.

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Śląskiego Centrum Florystycznego REKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Cele projektu:

  • Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  • Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).
  • Planowane efekty:
  • Utrzymanie płynności finansowej w okresie od 01-07-2020 d0 30-09-2020.
  • Utrzymanie stabilności Spółki w w/w okresie.

Wartość projektu: 318.173,55PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 318.173,55PLN

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Tytuł projektu:

Wsparcie przygotowania kadr nowoczesnej gospodarki poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny Florystyki do 31-12-2023 r., przeszkolenie 200 uczestników do 30.09.2025 r.

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Zapytania ofertowe:

Przedmiot zamówienia: Budowa częściowo podpiwniczonego, dwukondygnacyjnego budynku usługowego dla celów szkoleniowych wraz ze szklarnią/palmiarnią, murami oporowymi i infrastrukturą towarzyszącą.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów biurowych dla rekrutera. Dostawa artykułów biurowych według specyfikacji stanowiącej załącznik do ogłoszenia, w okresie od sierpień 2023 do wrzesień 2025.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu elektronicznego. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie umowy, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu powykonawczego, dostawy i montażu systemu nawadniania roślin przy budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawy i montaż mebli w budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roślin i podłoża do uprawy w szklarni i palmiarni przy budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niskocennego wyposażenia dla Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawy i montaż mebli w budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych, opisana w Zapytaniu ofertowym i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja nagłośnienia w budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa klimatyzatorów dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zakup dostawa i montaż mebli kuchennych oraz wyposażenia kuchni dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi florystycznych na pierwszy okres nauki w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa roślin i artykułów dekoracyjnych na pierwszy okres nauki w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki.

Przejdź do ogłoszenia!