Projekty Unijne

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Śląskiego Centrum Florystycznego REKPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Cele projektu:

  • Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  • Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).
  • Planowane efekty:
  • Utrzymanie płynności finansowej w okresie od 01-07-2020 d0 30-09-2020.
  • Utrzymanie stabilności Spółki w w/w okresie.

Wartość projektu: 318.173,55PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 318.173,55PLN

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska